Søskendegruppe

Formål og forløb

Hos os skal en søskendegruppe ses som et frirum for børn og unge, der har en søster eller en bror, med en diagnose, og som har behov for at mødes i et forum med ligesindede og jævnaldrene, hvor to nærværende og tydelige voksne står for forløbet.

Til disse gruppemøder er det muligt for børn og unge at dele deres oplevelser, tanker og følelser, der er forbundne med at være søskende til en med en diagnose eller en der har særlige udfordringer i hverdagen. Her ses det vigtigt fra vores side, at der knyttes bånd, gennem erfaringsudvikling, og skabes intern forståelse mellem deltagerne, da vi mener at det vil kunne komme til at danne et godt grundlag for, at der bliver plads til, for den enkelte, både at rumme og acceptere sine egne, men også andres, følelser og tanker.

Møderne vil bestå af samtaler, der kommer til at dreje sig om hvad det vil sige at have en diagnose og hvad diagnosen betyder, med deres søskendes udfordringer som udgangspunkt, samt hvilke følelser der tit og ofte følger med, både for dem selv, men også for de diagnoseramte børn og unge.

I hver gruppe er der seks til otte deltagere, og disse bliver delt op efter alder, hvor gruppe 1 er søskende mellem 10 og 13 år, og gruppe 2 er søskende mellem 14 og 17 år. Der afholdes møder i alt tolv gange over fem måneder og vi lægger vægt på at mødes regelmæssigt, da det skaber fundament for tid og ro til at opbygge et fortroligt og trygt rum.

Det er også en mulighed for os, at opstarte en søskendegruppe i Jeres nærområde.

Som deltager

En del af det at være med som deltager i en søskendegruppe, er at blive støttet, set og hørt. Derfor vil følgende emner, blandt andet og flere, blive taget op:

  • Formidling af diagnoser, hvor de pågældendes søskendes udfordringer bliver centrum for snakken
  • Følelser der er forbundet med at have en bror eller søster, med en diagnose og som har behov for særlig støtte
  • Deres drømme om fremtiden, for både dem selv og deres søskende
  • Bekymringer og ansvar der ofte følger med

Søskende gruppen indebærer nye vaner og viden, hvilket vi vil støtte børnene og de unge med at implementere i deres hverdag og ved afslutning af forløbet bliver forældrene inviteret til forældre aften, hvor vi fortæller om de foregående fem måneder.

I begge typer af grupper er en sund eftermiddagssnack inkluderet i prisen.

Inkluderet i prisen

I begge grupper inkluderer prisen en sund eftermiddagssnack.

Ved afslutning af forløbet bliver forældrene inviteret til en forældreaften, hvor vi fortæller om forløbet.

 

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål, eller ønsker at tilmelde dit barn til søskendegruppen, kan du kontakte Nordjysk Specialrådgivning på nedenstående oplysninger:

Kontaktperson: Helle Andersen

Telefon: +45 41 22 26 45 

Mail: hea@nordjyskspecialraadgivning.dk