Om NSR

Vi er unikke

Nordjysk Specialrådgivning er en lille virksomhed, som blev stiftet i 2016 og er beliggende i Nibe, hvor Bjarne og Christian dagligt driver virksomheden.

Tilsammen har de over 40 års pædagogisk erfaring inden for børne-, unge- og familierådgivning og brænder for at hjælpe børn, unge og familier der oplever udfordringer og har brug for støtte i dagligdagen.

Der tilbydes en bred vifte af rådgivning til familier og kommuner, rundt om i hele landet. Hos os, kan I få rådgivning omkring børn og unge med ADHD, autisme og/eller generelle udfordringer med hensyn til mistrivsel. Bland andet kan vi hjælpe med, at skabe nogle forudsætninger for at få både børnene, forældrene og eventuelle søskende, til at få en nemmere hverdag og på den måde komme til at stå stærkere sammen. Derudover tilbydes der også et forløb for forældre til børn med autisme.

Bedre hverdag

”Hos os lægger vi stor vægt på fleksibilitet i hverdagen, hvor vi gerne kører ud til dig. Derudover er vi gode til at se udfordringerne fra alle vinkler, hvilket giver os en god forståelse af komplekse problemstillinger og hvordan vi kan hjælpe til med at løse dem.”

– Christian Holm, leder af Nordjysk Specialrådgivning

Hos os sætter vi os grundigt ind i din specifikke situation og hvad det er du, og din familie, har brug for. På den måde kan vi give dig den viden og sparring, der gør at udfordringer og problematikker, på sigt, kan opleves mere overskuelige og nemmere at gå til.

Tilknyttet Nordjysk Specialrådgivning har vi Rønnehus, som er et aflastningshus i Ranum. Her tilbydes der aflastning til børn og unge, i aldersgruppen 6 til 18 år, med psykosociale, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige udfordringer.

Udover dette har vi også Sallinghus, der i hjemlige omgivelser anvendes som døgntilbud efter Lov om Social Service §84. De fysiske rammer skal her danne et fundament for et velfungerende børne- og ungdomsliv. Døgntilbuddet er for børn og unge i alderen mellem 8 og 17 år, og findes i Skarp Salling, nær Løgstør.