Familierådgivning

Vi tilbyder rådgivning til familier, der i sin dagligdag har udfordringer med ADHD og autisme.

Herunder vil du finde relevant information omkring autisme og ADHD, samt hvordan vi kan rådgive dig og din familie.

Familierådgivning

Autisme

Fælles for mennesker med autisme, er at de har svært ved at afkode deres omverden. De opfører sig ikke altid, som man forventer, stiller måske mange spørgsmål, ytrer upassende holdninger eller gentager sig selv, fordi de er bange for at blive misforstået. Forståelse og indsigt er den vigtigste nøgle til et godt liv med autisme.

Derfor ønsker Nordjysk Specialrådgivning at rådgive familier, der i dagligdagen har udfordringer i forhold til autisme spektret.

ADHD

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, som i varierende grad påvirker i varierende grad hjernens evne til at regulere:

  • Opmærksomheden
  • Aktivitetsniveauet (der kan være for højt eller for lavt)
  • Impulskontrollen

Mennesker med ADHD har ofte svært ved at regulere deres adfærd i forhold til den situation, de er i.

Vi ønsker derfor hos Nordjysk Specialrådgivning at rådgive familier, der oplever udfordringer med ADHD i deres dagligdag.