Bostøtte

Bostøtte

Vi tilbyder bostøtte i eget hjem, hvor en borger kan få hjælp til at fastholde eller udvikle personlige færdigheder. Vi har blandt andet fokus på nedenstående, men tilpasser altid vores støtte ud fra den enkelte borgers problematikker og udfordringer

  • Skabe struktur i dagligdagen og de praktiske gøremål
  • Støtte borgeren i at etablere eller opretholde et socialt netværk
  • Hjælp til at forstå og handle på digital post
  • Skabe overblik over økonomi