Mentorstøtte

Mentorstøtte

Vi tilbyder mentorstøtte efter LAB loven, hvor vi kan være den støttende part til borgeren i forhold til fastholdelse og gennemførelse af et uddannelsesrettet eller beskæftigelsesrettet forløb. Vi støtter og vejleder ud fra den enkelte borgers problematikker og udfordringer. Det kan f.eks. være hjælp til at komme op om morgenen, støtte i kontakten til jobcenteret eller andre relevante fagområder, samt guidning i forhold til at strukturere de opgaver og mål, der måtte være i forbindelse med uddannelse eller job. Vi tilpasser et mentorforløb ud fra, hvad den individuelle borger har behov for.