ADHD

ADHD kan føre til opmærksomhedsvankeligheder, hyperaktivitet og impulsivitet alt efter sværhedsgraden.

Dette kan få store konsekvenser for barnet/den unge samt familien; barnet vil på et tidspunkt i sin opvækst opleve at føle og tænke anderledes end andre mennesker, hvilket kan have relativt store konsekvenser. Dette indebære for eksempel isolation, hvor familien ikke kan forstå, hvorfor det de gør for deres barn ikke er nok, til at han/hun kommer i trivsel.

ADHD diagnoser gør, at børnene beskytter sig selv mod den ydre verden og opbygger en slags “huletilværelse”, hvor det blot handler om at passe på sig selv. Det gør, at de har svært ved at indgå i nogle slags sociale relationer, når de har det dårligst. Ikke alle forældrene har en forudsætninger for at vide, hvad de skal gøre og hvordan de skal håndtere det

HER KOMMER VI IND I BILLEDET

Sammen med familien vil vi skabe forudsætninger for at få barnet og forældrene i bedre trivsel.

Tilsammen har vi mere end 40 års erfaring med familie- børne- og ungerådgivning. Derudover har vi stor erfaring med rådgivning inden for børn og unge med en diagnose.

Hvordan kan Nordjysk Specialrådgivning hjælpe?

Vi kan hjælpe med en grundig indføring I ADHD på et teoretisk plan, hvor vi tager udgangspunkt i lige præcis de ressourcer og forudsætninger de pågældende forældre og børn har.

Den pågældendes teoretiske viden forøges, og bliver derved implementeret i familien, hvor vi vil indføre forskellige støtteprogrammer i familiens hverdag. Det er vigtigt, at dette bliver justeret hele tiden ud fra barnets/den unges udvikling.

Book et afklaringsmøde

Pris: 200 ,-