Infoaften om forløb for forældre til børn med autisme

Infoaften om forløb for forældre til børn med autisme
8. september 2021 nsr@nordjyskspecialraadgivning.dk
Autisme, infoaften

I september og oktober kører vi et forløb for forældre til børn med autisme. Vi ved af erfaring, at disse forløb kan være med til at lette familiernes hverdag og at forløbet giver familierne muligheden for at skabe sig et netværk med andre i samme situation.

Derfor afholder vi mandag den 6. september en infoaften, hvor det vil være muligt at høre mere om forløbet. Forløbet bliver kørt af vores faglige leder Bjarne Larsen og familiekonsulent Helle Andersen, som præsenterer sig selv og fortæller, hvad de og forløbet kan gøre for familien.

Lidt praktiske oplysninger om forløbet, som er værd at vide inden infoaftenen:

Forløbet løber over 4 aftener á 3 timer
– præcise datoer kommer på hurtigst muligt.
1. aften – Diagnoser og udredning
2. aften – Forståelsen af barnet: et anderledes barn, en anderledes opdragelse.
3. aften – Pædagogiske metoder
4. aften – Konflikt håndtering og søskendekonflikter

Datoer er med forbehold for ændringer.

Min. 6 familier skal tilmeldes, før det bliver startet op.
2 pr. familie – det må være forældre eller forælder + bedsteforælder. Det skal blot være samme 2 personer, der møder op hver gang.

Pris
500,- ved tilmelding og resten, når forløbet starter.
3000,- for hele forløbet.

Tilmelding
Tilmelding til infoaften eller forløbet sker ved at sende mail Helle Andersen på hea@nordjyskspecialraadgivning.dk