Autisme

Fælles for børn og unge inden for autismespektret er, at de har svært ved at afkode deres omverden.

Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, der kan få store konsekvenser for barnet/den unge samt familien; barnet vil på et tidspunkt i sin opvækst opleve at føle og tænke anderledes end andre mennesker, hvilket kan have relativt store konsekvenser. Dette kan ses ved f.eks. isolation, hvor familien ikke kan forstå hvorfor det de gør for deres barn ikke er nok, til at han/hun kommer i trivsel.

Autisme diagnoser gør, at børnene beskytter sig mod den ydre verden og opbygger en slags “huletilværelse”, hvor det blot handler om at passe på sig selv. Derved har de svært at indgå i sociale relationer, når de har det dårligst. Ikke alle forældrene har  forudsætninger for at vide, hvad de skal gøre og hvordan de skal håndtere det

DET ER HER VI KOMMER IND I BILLEDET

Sammen med familien vil vi skabe forudsætninger for, at få barnet og forældrene i bedre trivsel.

Vi har mere end 40 års erfaring med familie- børne- og ungerådgivning. Vi har derudover stor erfaring med rådgivning inden for børn og unge med en diagnose.

Hvordan kan NSR hjælpe?

Vi kan hjælpe med en grundig indføring i autisme på et teoretisk plan, hvor vi tager udgangspunkt i lige præcis de ressourcer og forudsætninger familien har.

Den pågældendes teoretiske viden forøges, og bliver derved implementeret i familien, hvor vi vil indføre forskellige støtteprogrammer i familiens hverdag. Det er vigtigt, at denne viden kontinuerligt bliver justeret ud fra barnets/den unges udvikling.

Book et afklaringsmøde

Pris: 200 ,-