FAMILIERÅDGIVNING

NORDJYSK SPECIALRÅDGIVNING YDER STØTTE TIL FAMILIER

 

 

 

FORLØBET :

 

Gennem de første samtaler får vi et overblik over familiens situation. Desuden finder vi de problemstillinger, som der fremadrettet skal arbejdes med.

Afslutningsvis kommer NSR med en udtalelse om, hvad familien alene eller med støtte fra os kan gøre fremover. Det kan være specifikke ændringer i hjemmet, samt eventuel kontakt til det offentlige i forhold til yderligere hjælp.

 

 

 

METODE :

 

I Nordjysk Specialrådgivning arbejder vi bl.a. ud fra SOS og ICS-metoden, hvorfor vi i vores arbejde vægter både etablering af et stærkt tværfagligt samarbejde mellem familien og andre mulige aktører, samt den helhedsorienterede forståelse og indsats højt.

 

 

 

HVOR AFHOLDES MØDERNE :

 

Samtalerne kan enten foregå i eget hjem eller på vores kontor, som er beliggende på Boulevarden 30, 1 mf, 9000 Aalborg

FORÆLDRE / NETVÆRK TIL:

 

• Børn med diagnoser inden for autismespektret

 

• Børn som har tilknytningsforstyrrelse

 

• Børn med opmærksomhedsforstyrrelser

 

• Udsatte unge

 

• Adoptionsproblematikker

Nordjysk Specialrådgivning

 

Boulevarden 30, 1 mf

9000 Aalborg

 

Telefon : +45 42 79 98 82

 

CVR. nr.: 38 15 56 87

 

E-mail: nsr@nordjyskspecialraadgivning.dk

Åbent kontor hver torsdag

mellem 14.00-17.00

Vi tilbyder EAN betaling