Vores persondatapolitik

Ekstern persondatapolitik                            

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Christian Holm, hos Nordjysk Specialrådgivning er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 

 

Nordjysk Specialrådgivning

Boulevarden 30, 9000 Aalborg

CVR-nr.: 38155687

Telefon: +4542799882

E-mailadresse: nsr@nordjyskspecialraadgivning.dk

 

 

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

 

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

 

Formål:

Under fanen ”kontakt” på vores hjemmeside, indsamler vi frivilligt persondata, der har til formål at vi kan kontakte dig yderligere i forhold til de spørgsmål og forespørgsler du skulle have.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Vi behandler derved disse personoplysninger: Navn, E-mail og telefonnummer.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Nordjysk Specialrådgivning indsamler og behandler dine Personoplysninger i den udstrækning, det er tilladt ved lov, §5 - §14 under kap. 3 ”behandling af oplysninger” i persondataloven.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

Personoplysningerne stammer udelukkende fra vores hjemmeside, der frivilligt giver mulighed for at oplyse navn, e-mail og telefonnummer i forbindelse med spørgsmål og forespørgsler.

 

Opbevaring af dine personoplysninger:

Vi opbevarer dine personoplysninger ind til sagen afsluttes.

 

 

Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger:

Formål:

Tilbudsgivning, fakturering

 

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

Navn, adresse, tfl. og e-mail.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Nordjysk Specialrådgivning behandler dine Personoplysninger i den udstrækning, det er tilladt ved lov, §5 - §14 under kap. 3 ”behandling af oplysninger” i persondataloven.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

Dine informationer stammer udelukkende fra dig selv, i forbindelse med opstart af samarbejde.

 

Opbevaring af dine personoplysninger:

Vi opbevarer dine personoplysninger ind til sagen afsluttes.

 

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

Formål:

Oplysninger i form af ansøgning benyttes udelukkende til rekruttering.

 

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

Navn, Adresse, Tlf. og mailadresse.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Nordjysk Specialrådgivning behandler dine Personoplysninger i den udstrækning, det er tilladt ved lov, §5 - §14 under kap. 3 ”behandling af oplysninger” i persondataloven.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

Personoplysningerne stammer udelukkende fra private personer, der vælger at ansøge om job hos os.

 

Opbevaring af dine personoplysninger:

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 1 år.

Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt ansøgers sammenstykke til at opbevare ansøgning til senere rekruttering, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

 

 

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

 

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 

Dokumentoplysning

Dette er 1. version af Nordjysk Specialrådgivnings persondatapolitik skrevet april 2018.            

Nordjysk Specialrådgivning

 

Boulevarden 30, 1 mf

9000 Aalborg

 

Telefon : +45 42 79 98 82

 

CVR. nr.: 38 15 56 87

 

E-mail: nsr@nordjyskspecialraadgivning.dk

Åbent kontor hver torsdag

mellem 14.00-17.00

Vi tilbyder EAN betaling